Αρχική
Εταιρεία
Ξεροβούνι
Περγαντί
Ισολογισμοί
Επικοινωνία

 

Η "Περγαντή Ακαρνανικών ΑΕ" είναι εταιρεία ειδικού σκοπού (special purpose venture) που ιδρύθηκε το 2009 κυρίως για να αναπτύξει και κατασκευάσει Αιολικά Πάρκα για ίδια εκμετάλλευση.

Η εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής του πάρκου "Περγαντή"

Τοποθεσία

Το πάρκο είναι δυναμικότητας 41.8 MW και βρίσκεται στο όρος Περγαντή των Ακαρνανικών Ορέων στο Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας του νομού Αιτωλοακαρνανίας. (Χάρτης)

Περιγραφή του Αιολικιού Πάρκου

 • Έντεκα (11) ανεμογεννήτριες GENERAL ELECTRIC τύπου GE130- 3.8MW (130m διάμετρος πτερυγίων και 80m ύψος πλήμνης).
 • Κτήριο Ελέγχου 240 m2 στην περιοχή του Αιολικού Πάρκου για παρακολούθηση και έλεγχο των ανεμογεννητριών
 • 8.8 Km εναέριας γραμμής μεταφοράς των 33 kV με είκοσι επτά πυλώνες υψηλής τάσης από τον Κτήριο Ελέγχου στον Υποσταθμό. Η γραμμή μεταφοράς χρησιμοποιεί την τυπολογία του ΑΔΜΗΕ για γραμμή διπλού κυκλώματος υψηλής τάσης ή 2Β/150 .
 • Υποσταθμός 33/150KV στην κοινότητα Κατούνας. Το κτήριο του Υποσταθμού είναι περίπου 220 m2 και βρίσκεται σε ιδιόκτητη έκταση 13,7 στρεμμάτων απαραίτητη για τον εγκατεστημένο Η/Μ εξοπλισμό όπως:
  • Μετασχηματιστής 150/33 kV ισχύος 50/63 MVA
  • Εξοπλισμό 150 kV όπως απαιτείται από τον ΑΔΜΗΕ
  • Εξοπλισμό 33 kV
 • Εσωτερική δασική οδοποιΐα μήκους ≈7.1 km και πλάτους καταστρώματος 5 m
 • Νέα δασική οδοποιΐα πρόσβασης μήκους ≈2 km και βελτίωση υφιστάμενης σε μήκος ≈1.8 km

Το Πάρκο λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2019

 

THERMIS SA,  104 Kapodistriou St., 14235 Athens, Greece,  Tel: (+30)210 2717720,  Fax: (+30)210 2717723  Business Registration No:006925001000  E-mail: Send