Αρχική
Εταιρεία
Ξεροβούνι
Περγαντί
Ισολογισμοί
Επικοινωνία

 

Θέση Έργου

Ο Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «Ξεροβούνι» ισχύος 17 MW είναι εγκατεστημένος στην περιοχή Πλατάνου Ναυπακτίας Πιο συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκε στην ομώνυμη κορυφογραμμή η οποία βρίσκεται 2 km περίπου βόρεια ανατολικά του Δημοτικού Διαμερίσματος Πλατάνου του Δήμου Ναυπάκτου, 25 km βόρεια της πόλης της Ναυπάκτου. (Χάρτης)

Περιγραφή του έργου

  • 20 ανεμογεννήτριες κατασκευής GAMESA Ισπανίας, τύπου G52 / 850kW, διαμέτρου φτερωτής 52m με ύψους άξονα περιστροφής 44m.
  • Έναν μόνιμο δικτυωτό ανεμολογικό και μετεωρολογικό ιστό, ύψους 44m.
  • Διάνοιξη 3,5km εσωτερικής αγροτικής οδοποιίας, βελτίωση 4,7km δασικής οδοποιίας πρόσβασης και περίπου 20 μικρές και 20 πολύ μικρές παρεμβάσεις / βελτιώσεις στον επαρχιακό ασφαλτόδρομο Ναυπάκτου – Πλατάνου.
  • Ένα κτίριο ελέγχου με αποθήκη ανταλλακτικών στον ΑΣΠΗΕ και ένα κτίριο εκχιονισμού στην αρχή της οδοποιίας πρόσβασης.
  • Δύο παράλληλες γραμμές σύνδεσης μέσης τάσης (20kV), από τον ΑΣΠΗΕ στον Υ/Σ, μήκους περίπου 21,5km εναερίως και 2,3km υπογείως.
  • Έναν υποσταθμό Υ/Σ 20/150kV, σε χώρο περίπου 15 στρεμμάτων στον Δ. Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, σε 5 επίπεδα και με 2 κτίρια ελέγχου.

Το Αιολικό Πάρκο λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2012 (Φωτογραφίες)

 

ΘΕΡΜΗΣ ΑΕ,  Καποδιστρίου 104, 142 35 Νέα Ιωνία,  Τηλ:(+30)210 2717720,  Fax:(+30)210 2717723  Αρθ. Γ.Ε.ΜΗ.:006925001000  E-mail:Αποστολή