Αρχική
Εταιρεία
Ξεροβούνι
Περγαντί
Ισολογισμοί
Επικοινωνία

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΘΕΡΜΗΣ ΑΕ με τους παρακάτω τρόπους:

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 104
Νέα Ιωνία, 142 35 Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 27 17 720
Fax: 210 27 17 723
E-mail: info@thermis-wind.gr
κα. Λόντου Σοφία: s.lontou@thermis-wind.gr
Μήνυμα: Επικοινωνία

 

 

ΘΕΡΜΗΣ ΑΕ,  Καποδιστρίου 104, 142 35 Νέα Ιωνία,  Τηλ:(+30)210 2717720,  Fax:(+30)210 2717723  Αρθ. Γ.Ε.ΜΗ.:006925001000  E-mail:Αποστολή