Αρχική
Εταιρεία
Ξεροβούνι
Περγαντί
Ισολογισμοί
Επικοινωνία

 

Η εταιρεία ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό τη δραστηριοποίηση της μητρικής εταιρείας στην αγορά της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η εταιρεία ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε. είναι θυγατρική της εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. και υποστηρίζεται πλήρως από αυτήν, σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, αδειοδότησης, κατασκευής και ανάπτυξης των ενεργειακών έργων.
Πρόκειται για εταιρεία ειδικού σκοπού για να περιλάβει τις επί μέρους εταιρείες που θα δημιουργηθούν για την αξιοποίηση των αιολικών πάρκων. Μέχρι στιγμής (Δεκ. 2011) περιλαμβάνει τις εταιρείες ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ, ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΕ και ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΟΥΝΟ ΑΕ

Επίσης έχουν ληφθεί άδειες παραγωγής και εκτιμάται ότι σύντομα θα εκδοθούν οι άλλες εγκαταστάσης 11 αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 200MW.

Ο ιστότοπος είναι υπό κατασκευή και σύντομα θα ολοκληρωθεί. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλ. 210 2717720, fax: 210 2717723 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@thermis-wind.gr

 

ΘΕΡΜΗΣ ΑΕ,  Καποδιστρίου 104, 142 35 Νέα Ιωνία,  Τηλ:(+30)210 2717720,  Fax:(+30)210 2717723  Αρθ. Γ.Ε.ΜΗ.:006925001000  E-mail:Αποστολή