Αρχική
Εταιρεία
Ξεροβούνι
Περγαντί
Ισολογισμοί
Επικοινωνία
Εταιρικά στοιχεία
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.
ΑΦΜ: 998806618
ΑΡ. ΜΑΕ: 60420/01ΑΤ/Β/06/127
ΑΡ. ΕΒΕΑ: 239012
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 6925001000

 

 

Ισολογισμοί
 
ΈτοςΙσολογισμός
2012Αρχείο pdf
2013Αρχείο pdf
2014Αρχείο pdf
2015Αρχείο pdf
2016Αρχείο pdf

 

 

ΘΕΡΜΗΣ ΑΕ,  Καποδιστρίου 104, 142 35 Νέα Ιωνία,  Τηλ:(+30)210 2717720,  Fax:(+30)210 2717723  Αρθ. Γ.Ε.ΜΗ.:006925001000  E-mail:Αποστολή