Αρχική
Εταιρεία
Ξεροβούνι
Περγαντί
Ισολογισμοί
Επικοινωνία

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.

Καποδιστρίου 104, Ν.ΙΩΝΙΑ Τ.Κ. 142 35

Τηλ: (+30) 210 2717720 - Fax: (+30) 210 2717723

Αρ.Μ.Α.Ε.: 60420/01ΑΤ/Β/06/127

ΑΡ. ΕΒΕΑ:239012

ΑΡ. ΓΕΜΗ:006925001000

ΑΦΜ: 998806618 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

E-mail: info@thermis-wind.gr