Αρχική
Εταιρεία
Ξεροβούνι
Ισολογισμοί
Επαφή

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΘΕΡΜΗΣ ΑΕ με τους παρακάτω τρόπους:

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 104
Νέα Ιωνία, 142 35 Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 27 17 720
Fax: 210 27 17 723
E-mail: info@thermis-wind.gr
κος. Ζαμβουνίδης Ανδρέας: a.zamvounidis@thermis-wind.gr
κα. Λόντου Σοφία: s.lontou@thermis-wind.gr
κιν:6976 551481
Μήνυμα: Επικοινωνία

 

 

 ΘΕΡΜΗΣ  ΑΕ,  Καποδιστρίου  104,  Νέα  Ιωνία,  14235  Αθήνα,  Τηλ:  (+30)210 2717720,  Fax:  (+30)210 2717723    E-mail: Αποστολή